En skorstein må holde høye krav for å tåle belastningen den blir utsatt for ved fyring. Ofte kan det være vanskelig å avgjøre om skorsteinen er i god nok stand uten å bruke profesjonell befaringsteknikk.


Dette kan vi hjelpe deg med.

Vi utfører kontroller på alle typer skorsteiner.

Har du fått avvik på din skorstein ved feiertilsynet?


Vi hjelper deg å finne den beste løsningen for å lukke avviket.

Har du fått feiet skorsteinen bra nok?


Vi tilbyr profesjonell rengjøring av røykkanalen i skorsteinen, på en ren og effektiv måte. Å fjerne sot i skorstein er et av de viktigste brannforebyggende tiltakene man kan gjøre i en bolig.

Har du tenkt å sette opp en ny skorstein?


Vi utfører montering av alle typer skorsteiner.

Har du behov for å oppdatere din eksisterende skorstein?


Vi utfører rehabilitering av alle typer skorsteiner.