Eier og daglig leder av FENIX er Emil Lerdahl.

Emil har mange års erfaring innen brann og feiervesenet, ventilasjonsbransjen og murerfaget, med videreutdannelse innen tekniske byggfag på høyskole og mesterbrev i feierfaget.

FENIX er et konsulentforetak med praktisk sans.
Vi ønsker å tilby forskriftsmessige og tekniske løsninger som holder høy kvalitet, og som har hovedfokus på at brannsikkerheten ivaretas.
For å klare det må man vite hva de tekniske kravene er, hva lov og forskrifter sier, men også hvordan dette kan løses i praksis.

Vi ønsker å tilby helhetsløsninger fra prosjektering til ferdig løsning, men gir også rådgiving til andre aktører innenfor bransjen.