Velkommen til FENIX, et konsulentforetak med praktisk sans.

Vi tilbyr tjenester for privatpersoner og profesjonelle aktører innen fagfeltene skorstein, ildsted og brannvern.